Başkandan
Değerli Ortaklarımız, Sevgili Meslektaşlarımız, Bir yılı daha geride bıraktık. Üzülerek söylemek gerekirse, 2016 yılı ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde terörün arttığı, buna paralel milliyetçilik ve militer duygula ...
devamı...
Ecz.Mustafa TURUNÇ
TEKB Yönetim Kurulu Başkanı

Haberler / "Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı”nı Açıklandı
 

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı, 17 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen bir toplantıda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kooperatiflerin bulundukları bölgelere ve faaliyet gösterdikleri sektörlere olan katkılarını görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, 8 milyonu aşkın insanın güçlerini birleştirmeyi başaran kooperatiflerin, refahın, gelişmişliğin yurdun en ücra köşelerine kadar ulaşmasına öncülük ettiğini vurguladı

Kooperatifçilik ile ilgili sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları üretilmesi için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kooperatiflerden sorumlu bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruşları ile sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan ''Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'', Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da düzenlenen bir toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

ATO Congresium'da  gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Başbakan Erdoğan, Türkiye'deki kooperatiflerin üretimden tüketime, ulaştırmadan turizme, tarımdan sanayiye, eğitimden sigortacılığa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiklerine işaret edip, bugün Türkiye'de 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde yer alan kooperatif bulunduğunu belirterek, ''Bu tabi ciddi bir başarı'' değerlendirmesinde bulundu.

“Kooperatifler daha etkin ve verimli yapıya kavuşturulacak”

Hükümet olarak 2023 yılı için her alanda somut hedefler belirlediklerini anlatan Erdoğan, bu hedeflere ulaşmak için yol haritaları hazırladıklarını, bu çerçevede kooperatifçiliği de stratejik bir yaklaşımla ele aldıklarını kaydetti. Erdoğan, ''8 milyondan fazla insanımızın ekonomik faaliyetlere katılmasını sağlayan kooperatiflerimizi daha etkin ve verimli yapıya kavuşturmak amacındayız'' dedi.

Açıklanan ''Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'' ile de kooperatifleri tüm yönleriyle değerlendireceklerini ve geleceğe yönelik programlarını ortaya koyacaklarını ifade eden Erdoğan, kamu kurumlarının yanı sıra finans ve meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sendikalar, üniversiteler, kooperatif merkez birlikleri, tarım satış kooperatif ve birlikleriyle çalışma toplantıları düzenlendiğini, konuya ilişkin bilimsel yayınlar, istatistiki veriler, başarılı ülke uygulamalarının gözden geçirildiğini kaydetti.Erdoğan, ''Kooperatiftürlerine özgü sektörel sorunlar yerine kooperatifçilik sisteminin genel ve yapısal sorunları esas alınarak, bu çerçevede çözüm önerileri geliştirildi. Böylece ülkemiz kooperatifçiliği için yol haritası diyebileceğimiz önemli bir çalışma ortaya çıktı'' diye konuştu ve Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın yol göstericiliğinde Türkiye'nin önümüzdeki dönemde kooperatifçilik konusunda çok iyi bir düzeye ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

''Çok başarılı kooperatif işletme örnekleri var''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, , kooperatifçiliğin merkezinde insan ve topluma hizmet anlayışının olduğunu, dayanışma ve hizmetin en güzel örneklerinin de Türkiye'nin tarihinde yer aldığını söylediği konuşmasında, dünyada ve Türkiye’de kooperatif yapıların gelişimine değindi.

Bugünkü kooperatiflerin temellerinin Cumhuriyet'in ilanıyla atıldığını aktaran Yazıcı, Türkiye'de kooperatiflerin faaliyet alanlarının genişlemesine ihtiyaç olduğunu dile getirip, iyi yönetilirlerse, verimli konulara el atarlarsa kooperatiflerin, ekonominin her sektöründe alternatif çözümler üretebileceğini ifade etti.

Türkiye'de çok başarılı kooperatif işletme örneklerinin olduğunu dile getiren Bakan Yazıcı, bunlardan birisinin de eczacı kooperatifleri olduğunun altını çizdi. Türkiye'de kooperatiflerin gelişmesinin uzun kooperatifçilik tarihine rağmen yeterli olmadığına değinen Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

''Bunun da çok değişik nedenleri olduğu açık. En önemlisi kooperatifçiliğe ve Türkiye'de bu alanda sürdürülen, yapısal faaliyetler itibariyle ortaya çıkmış bulunan güven sorunu. Bu sorunu tüm kesimlerle aşmak durumundayız. İşte bu strateji planı ve öngörülen eylemler, bu sorunu aşma noktasında önemli düzenlemeler içeriyor. İkincisi ise elbette ki mali sorunları, finansman yapıları yönetim sorunları vardı. Kooperatifler faaliyetlerini çok şeffaf bir biçimde, elbette ki ortaklarının her faaliyeti görüp gözetebileceği ve o alanlarda eleştirebilme imkanına sahip duruma getirilmesi gerekiyordu. İşte biz de bu çerçevede bakanlık olarak Kooperatifçilik Bilgi Sistemi'ni devreye sokuyoruz. Bu sistemin devreye girmesiyle her ortak, ortağı olduğu kooperatifin ne tür faaliyetler yürüttüğünü elektronik ortamda takip edebilecek duruma gelecek.''

''Esas çözüm; bankaya sahip olmaları''

Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Muammer Niksarlı da bugünnün kendileri için tarihi bir gün olduğunu, bir bayram havası yaşadıklarını söyledi.Kooperatifler olarak Cumhuriyet tarihinde iki tarihi olay yaşadıklarını anlatan Niksarlı, bunlardan birinin Kooperatifler Kanunu'nun kabul edildiği gün, diğerinin ise bugün olduğunu ifade etti.Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile kooperatifçilik sorunlarının kökten çözümü için bir adım atıldığını dile getiren Niksarlı, 43 yıldır ilk defa kooperatifçilik sorunlarını kökten çözmek için bir plan hazırlandığına dikkati çekti

Konuşmasında,Türkiye’nin dünyada kooperatifler bankası olmayan nadir ülkelerden birisi olduğunu belirten Muammer Niksarlı,” Kooperatiflerin finansmana ulaşmadaki esas çözüm noktaları, bir bankaya sahip olmalarıdır. Şunu sizlere temin ederiz ki kooperatiflerimizin gücü birleştiğinde, bir kooperatifler bankası kurulabilecek büyüklüktedir. Tüm bunlarla şunu anlatmak istiyoruz. Kooperatifler şikayet eden değil, çözüm üreten kurumlardır'' dedi.

Toplantıya, Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile kooperatif başkanları da katıldı. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem planı’na,http://www.turkiye2012koop.org adresli web sayfasından ulaşılıyor.

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısında Yaptığı Konuşmadaki Ecza Kooperatiflerinin Vurgusu; video görüntüsü için tıklayınız.