Başkandan
Değerli Ortaklarımız, Sevgili Meslektaşlarımız, Bir yılı daha geride bıraktık. Üzülerek söylemek gerekirse, 2016 yılı ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde terörün arttığı, buna paralel milliyetçilik ve militer duygula ...
devamı...
Ecz.Mustafa TURUNÇ
TEKB Yönetim Kurulu Başkanı

Haberler / Kooperatifler Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
 

Kooperatifler Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

 

 

40. Dönem Merkez Heyeti tarafından kurulan Kooperatifler Komisyonu ilk toplantısını 05.05.2016 Perşembe günü 13:00-16:30 saatleri arasında Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Kubilay Aydın Başkanlığı’nda Ankara Midi Otel’de gerçekleştirdi. Toplantıya Komisyon üyesi İzmir, Adana, Samsun, Eskişehir, Antalya, Van, Kırklareli Eczacı Odası temsilcileri katılım gösterdiler.

Komisyon Başkanı Ecz. Kubilay Aydın’ın, Türkiye’de eczacı kooperatifçiliğinin geçmişi ve mevcut durumu üzerine yapmış olduğu sunumun ardından komisyon üyeleri kendi bölgelerinde eczacı kooperatifçiliğinin durumu üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Toplantıda; eczacı kooperatifçiliğinin desteklenmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, kooperatif bulunmayan bölgelerde kooperatif kurulması, kooperatif bulunan bölgelerde ise kooperatiflerin pazar paylarının artırılması için yürütülmesi gereken stratejiler üzerinde duruldu. TEB, Eczacı Odaları, TEKB ve Birim Kooperatiflerinin bu doğrultuda yapabilecekleri hakkında görüş ve önerilerde bulunuldu.

Mayıs ayı sonunda yapılacak olan Birinci Bölgelerarası Toplantı’da bir Kooperatifler Çalıştayı yapılması önerisinin TEB Merkez Heyeti’ne sunulmasına karar verildi.