Kadına Şiddete Yönelik Basın Açıklaması

TEKB-HÜRRİYET işbirliği ile 'Kadına Yönelik Şiddete' karşı başlattığımız etkinliğimizi, 3 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyurduk. Basın açıklamasının tam metnini aşağıda bilgilerinize sunarız.

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

ŞİDDETE, KADINA ŞİDDETE VE KADIN CİNAYETLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ECZACILARDAN ANLAMLI DESTEK!

MEDYA VE BASINIMIZIN DEĞERLİ TEMSİLCİLERİ;

 BİZ KİMİZ?

 Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB); 14.000’e yaklaşan eczacı ortağı, ilaç pazarının %21’ine sahip pazar payı ve 2800 çalışanı ile eczacılarımızın sosyo-ekonomik örgütüdür. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği, bir yandan ilaç pazarını eczacı lehine regüle ederken öte yandan yarattığı katma değer ve istihdam gücü ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

 Eczacı Kooperatifleri, eczacı ortaklarına yönelik ilaç, temin ve dağıtım görevlerini sürdürürken, diğer yandan hasta danışmanlığı, kronik hastalıklar, obezite, sigara bıraktırma, akılcı ilaç, muhasebe, finans, kategori yönetimi vb. konularda eğitim hizmetleri vererek eczacı ortaklarımızın daha nitelikli, daha yetkin bir sağlık hizmeti sunması  için çalışmalarda yapmaktadır.

 Eczacılarımız, yaşadıkları her türlü zorluğa rağmen ilaç ve eczacılık alanında en iyi hizmeti sürdürme gayreti içindeyken, kendi alanları  dışında gelişen olaylara da seyirci kalmayan ve toplum bilinciyle yaklaşan bireylerdir.  Doğal olarak, eczacı örgütleri de aynı anlayışa sahip yapılardır.

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği, topluma katkı sağlayabileceğine inandığı konularda, çeşitli yardımlar ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadır. İşte bu bağlamda; 8 Mart Dünya Kadınlar Gününden başlamak üzere, toplumdaki şiddet olgusunu gündem etmek, şiddetin sorgulanması ve özellikle kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için eczacı ortaklarımızla beraber bir toplumsal projeyi hayata geçiriyoruz.

AMACIMIZ NE?

 Şiddet; toplumumuzda giderek büyüyen bir toplumsal yaradır. Öncelikle de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, yıllar içinde yok olacağına, artarak devam etmektedir. Rakamlara bakıldığında , sadece 2015 yılında, şiddete uğrayan 300’e yakın kadın öldürüldü! Yapılan istatistikler, kadınların yarıdan fazlasının fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve sosyal şiddete maruz kaldığını gösteriyor.

Eczanelerimiz, bölge halkının hiç çekinmeden girebildiği, her türlü düşüncesini rahatlıkla ifade edebildiği sağlık merkezleridir. Her eczacı ; hasta, hasta yakını ve bölge halkının dert ortağı, psikoloğu, her konuda akıl danışılan kanaat önderidir.

İşte, eczacılarımızın bu toplumsal rolünden yola çıkarak, toplumun kanayan bir yarası olan, şiddet ve öncelikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda, toplumsal duyarlılığı arttırmak, şiddetin bir suç olduğu ve şiddete uğrayanların sahipsiz olmadığı olgusunu topluma yayma işlevine sahibiz diye düşünerek 8 Mart 2016 tarihinden başlamak üzere, ‘ŞİDDET BİR SUÇTUR’ kampanyamızı başlatıyoruz.

 Bu kampanya çerçevesinde, eczanelerimizin vitrin camlarında konu ile ilgili bilgilendirici afişlerimiz ve  eczane içerisinde şiddetin ne olduğu, şiddete uğrayanların neler yapabileceği ve yardım talep edebilecekleri kurumları tanımlayan bilgi kartları bulunacak. Bu kartlar, ihtiyaç sahiplerine ve  şiddete uğramasalar da, bu konuda destek olmak isteyen sorumlu vatandaşlara verilecek.

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği olarak, sosyal sorumluluk projesinde iş birliği talebinde bulunduğumuz, HÜRRİYET Gazetesi'ne, Aile İçi Şiddete Son kampanya ekibine, Eczacı Kooperatifleri Yönetim Kurullarına, eczacı ortaklarımıza ve konuya ilgi gösteren siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Medya ve basınımızın değerli temsilcileri, sözünü ettiğimiz bu toplumsal yaraya, eczacılar olarak bir ölçüde merhem olabilirsek, ne mutlu bizlere… Eczacılarımızın, şiddete yönelik danışmanlık hizmeti verebileceği bilgisinin, kamuoyuna iletilmesi konusunda, sizlerin vereceği katkı çok önemli ve çok değerlidir… Bu konuda desteğiniz ile yanımızda olacağınıza inanıyoruz. Duyarlılık göstererek, basın toplantısına gelen tüm medya ve basın emekçilerine teşekkürlerimizi sunarız.

 Saygılarımızla.

 Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği

Yönetim Kurulu

 

" Kanaatim odur ki birleşmede muhakkak suretle kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. " M. Kemal ATATÜRK
DUYURULAR
HABERLER
ETKİNLİKLER
BASIN KÖŞESİ
İZ BIRAKANLAR
BAŞKANDAN