Kadına yönelik şiddete karşı TEKB-HÜRRİYET iş birliği

 

TEKB-HÜRRİYET işbirliği ile "Kadına şiddete yönelik" başlattığımız etkinlik ve bu etkinlikle ilgili 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin gerçekleştireceğimiz Basın Toplantısının davet metnini bilgilerinize sunarız;

 

BASIN TOPLANTISINA DAVET  

 

KADINA YÖNELİK ŞİDDET, KADIN CİNAYETLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ECZACILARDAN ANLAMLI DESTEK!  

 

MEDYA VE BASINIMIZIN DEĞERLİ TEMSİLCİLERİ;  

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği olarak, Hürriyet Gazetesi Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası işbirliğiyle, yurdun dört bir yanında birliğimiz üyesi 13.000’i aşkın eczane eczacısı ortağımızla beraber 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden başlamak üzere bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz. Projemizle, genel anlamıyla “şiddet”, ancak öncelikle “kadına yönelik şiddet” ve “kadın cinayetleri”ne dikkat çekmeyi, farkındalık yaratmayı ve önlenmesine yönelik görev almayı amaçlıyoruz.  

Şiddet; toplumumuzda giderek büyüyen bir toplumsal sorun. Öncelikle de Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri yıllar içinde yok olacağına artarak devam ediyor. Sayılara bakıldığında, sadece 2015 yılında şiddete uğrayan 300’e yakın kadın öldürüldü! Yapılan istatistikler kadınların yarıdan fazlasının, fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel, sosyal şiddete maruz kaldığını gösteriyor.   

Biz eczacılar, her türlü zorluğa rağmen ilaç ve eczacılık alanında en iyi hizmeti sürdürme gayreti içindeyken, alanımız dışında gelişen olaylara da bir aydın sorumluluğu içinde seyirci kalmayan bireyler ve örgütleriz. Her eczacı bölgesinde gelen hasta ve hasta yakınının, komşularının yeri geldiğinde dert ortağı, psikologu, her konuda akıl danışılan kanaat önderlerindendir.   

Toplumun kanayan bir yarası olan şiddet ve öncelikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak, şiddetin bir suç olduğu ve şiddete uğrayanların sahipsiz olmadığı olgusunu kamuoyuna yaymak adına 8 Mart 2016 tarihinden başlamak üzere bir kampanya başlatıyoruz.   

Bu kampanya için işbirliği yaptığımız Hürriyet Gazetesi’nin, başta Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vuslat Doğan SABANCI hanımefendi olmak üzere Aile İçi Şiddete Son! Kampanya ekibi ve Hürriyet Ailesinin emek veren değerli yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum.   

Bu kampanya çerçevesinde, eczanelerimizin vitrin camlarında konu ile ilgili bilgilendirici afişlerimiz ve içerde şiddetin ne olduğunu, şiddete uğrayanların neler yapabileceğini ve yardım talep edebilecekleri kurumları tanımlayan bilgi kartları bulunacak. Ve ihtiyaç sahiplerine ve şiddete uğramasalar da bu konuda destek olmak isteyen sorumlu vatandaşlara verilecek.   

Medya ve Basınımızın değerli temsilcileri; sözünü ettiğimiz bu toplumsal yaraya eczacılar olarak bir ölçüde merhem olabilirsek ne mutlu bizlere… Eczacılarımızın, şiddete yönelik danışmanlık hizmeti vereceği bilgisinin kamuoyuna iletilmesi konusunda sizlerin vereceği katkı çok önemli ve çok değerli… Bu konuda desteğinizle yanımızda olacağınıza inanıyoruz.  

Projenin kamuoyuna tanıtımı ile ilgili 3 Mart 2016 tarihinde yapacağımız Basın Toplantısına sizleri davet ediyoruz. Gereği için bilgilerinize arz ederim.  

Saygılarımla…   

 

 Ecz. Mustafa Turunç

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği

Yönetim Kurulu Adına

BAŞKAN

 

Basın Toplantısı:   

Tarih  : 03 Mart 2016 Perşembe 

Yer  : Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Merkezi  Business Port İş Merkezi, Merkez Mah Kavak Sok.    

No:11 Kat:5  Ofis No:24

Yenibosna – Bahçelievler     İstanbul  

Saat  : 10:30

 

Değerli Ortaklarımız;

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği olarak sizlerden aldığımız güç ve sorumlulukla topluma katkı sağlayacak, farkındalık yaratacak, sosyal sorumluluk projelerini yine sizler adına gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

İki yıl önce Van İlimizde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik, ihtiyaç sahibi yaklaşık 600 çocuğumuza bot ve mont kampanyası düzenleyerek, yöre çocuklarına katkı sağlamaya çalıştık. Bu yıl ise 8 Mart 2016 Kadınlar Günü nedeniyle, toplumumuzun kanayan bir yarası olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini durdurmaya yönelik bir sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirmeye karar verdik.

Değerli Ortağımız; biz eczacılar, toplum sağlığının vazgeçilmez temel sağlık elemanı olarak, ilaç ve eczacılık alanında hizmetlerimizi sürdürüp, danışmanlık rolümüzü en iyi şekilde uygularken, öte yandan alanımız dışında gelişen olaylara da, bir aydın sorumluluğu ile seyirci kalmayan bireyler ve örgütleriz.

Türkiye de, 2015 yılında erkek şiddetine uğrayan 300’e yakın kadın yaşamını yitirmiş, 600 kadın şiddete uğramış ve bu sayının yarıdan fazlası tecavüzle sonuçlanmıştır. Bu vakalar, yıllar içinde azalmayı bırakın artan bir eğilim gösterirken, asli görevinin dışında çevresinin dert ortağı, psikologu, muhtarı ve her konuda danışmanı olan biz eczacıların, konuya seyirci kalması düşünülemez.

İşte bu nedenle, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetin son bulması konusunda, önemli bir duyarlılığa sahip olan Hürriyet Gazetesi ile birlikte, konuya dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve şiddetin son bulmasına yönelik bir işbirliğine girmiştir. Talebimize olağanüstü sıcak yaklaşan ve ortak proje teklifimizi kabul eden, Hürriyet ailesinin konuyla ilgili emek veren tüm yöneticilerine, dokümanları sizlere ulaştıran Eczacı Kooperatiflerimizin Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve emek veren personeline Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Değerli Ortaklarımız, çevresinde kanaat önderi konumunda olan sizler, bu proje ile beraber toplumda yerleşik olan erkek egemen anlayışın değişmesine ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik anlamlı bir görevi üstlenmiş olacaksınız. Bu görevi de başarıyla sürdüreceğinize inanıyoruz.

Sevgili Meslektaşlarımız, sizlere konuyla ilgili afiş, kadın hakları ve şiddete uğradıklarında ne yapmaları gerektiği ile ilgili bilgi kartlarını ulaştırıyoruz. 7 Mart 2016 Pazartesi gününden itibaren afişi eczanenizin en dikkat çeken vitrin camına asmanızı ve Mart ayı sonuna kadar camda kalacak şekilde muhafaza etmenizi ve gönderdiğimiz bilgi kartlarını da ihtiyaç sahiplerine vermenizi rica ediyoruz. Bütün bunların dışında, konuyla ilgili rehberlik hizmetini fazlasıyla yapacağınızı biliyoruz.

Saygıdeğer Ortaklarımız, böylesi toplumsal bir yaraya bir ölçüde bile merhem olabilirsek ne mutlu bizlere… Projeye vereceğiniz destek toplumdaki var olan saygınlığımızı çok daha artıracaktır. TEKB Yönetim Kurulu olarak, projeye göstereceğiniz önem ve destekten dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

 

TÜM ECZACI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU

 

" Kanaatim odur ki birleşmede muhakkak suretle kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. " M. Kemal ATATÜRK
DUYURULAR
HABERLER
ETKİNLİKLER
BASIN KÖŞESİ
İZ BIRAKANLAR
BAŞKANDAN