TEKB Basın açıklamasının tam metni

BASIN AÇIKLAMASI

 

Medya ve Basınımızın Değerli Temsilcileri;

Özellikle son iki aydır halkımızın ilaca ulaşmasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Önemli bir oranda ilaç eczanelerde bulunmamakta, tespitlerimize göre bu oran ilaç piyasasının % 20’ lerine kadar yansımıştır. Bu ölçekte bir ilaç eksikliği kabul edilebilir bir oran değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Son günlerde medya ve basınımızın siz değerli temsilcileri tarafından, yaşanan ilaç yoklukları gündem edildikçe bu eksiklik oranları düşmekte ve bugünler de  bu oran % 20’lerden % 14’lere kadar azalmıştır.

İlaç Dağıtım Alanının önemli bir aktörü olan Eczacı Kooperatiflerimiz, üretimden son kullanıcıya kadar giden süreci takip eden ve bu alandaki paydaşlarımızla ilgili tarafsız analizler yapabilen kurumlarız.

Kamuoyunda “20 Şubat 2017 de yürürlüğe girecek % 10.65 lik fiyat artışı nedeni ile ilaç sıkıntısı yaşanmaktadır” söylemlerini yok saymamakla birlikte, bu olguyla beraber başka nedenlerle de ilaç yokluklarının tetiklendiğini objektif ve adaletli bir yaklaşımla ifade etmek zorundayız.

Sanayinin olası kar beklentilerinin dışında üretim pozisyonlarını ayarlayamamaları, İstanbul ve yurdun genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilaç sevkiyatında aksamalar yaşanması ilaç yokluğunun nedenleri arasında sayılabilir.

O nedenle, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği olarak yaşanılan ilaç sıkıntısını tek bir nedene bağlamanın da adaletli bir yaklaşım olmadığını belirtmek isteriz. Şayet ilaç yokluğunun nedeni stok yaparak veya kısıtlı ürün sunarak bir kar beklentisi içinde olan ilaç firmaları var ise, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu devreye girerek, gerekli inceleme ve araştırmadan sonra yasal takibata geçmesi gerekir. 

İyi bilinmeli ki, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği ve Eczacı Kooperatifleri, eczacılık yeminine ve etik değerlere sahip çıkan 14 bin eczacının ortak olduğu kurumlardır.

Eczacı Kooperatifleri bir yandan sistemi eczacı lehine regüle ederken, öte yandan halk sağlığını koruma görevi ve sorumluluğu ile hareket etmektedirler.

Eczacı Kooperatiflerinin merkez ve şubelerindeki depolarında sıkıntısı çekilen hiçbir ürün stoklarda bulunmamakta ve gelen ilaçlar anında talep eden ortaklarımıza homojen bir şekilde ulaştırılmaktadır.

Ancak bu tespit, bizlerin beyanlarıyla da kalmamalı ve sağlık otoritesi tarafından da kanıtlanmalıdır. Buradan Sağlık Bakanlığına çağrı yapıyoruz Eczacı Kooperatiflerimizin depoları, stoklarımız, faturalarımız ve konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kendilerine vermeye yükümlüyüz ve hazırız.

Medya ve Basınımızın Değerli Temsilcileri;

Sonuç olarak, ilaç yokluğu ve yaşanılan sağlık sorunundan gerekli dersler çıkarılarak var olan krizin bir kez daha yaşanmaması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, ilaç endüstrisi ve dağıtım kanalları da görev ve sorumlulukları çerçevesinde sorunun krize dönüşmemesi için her türlü duyarlılık ve çabanın içinde olmalıdırlar.

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği olarak, üyemiz olan eczacı kooperatiflerimizin yaşanılan ilaç yoksunluğunun ne nedeni, nede sorumlusudur.

Eczacı Kooperatifleri dün, bugün olduğu gibi yarınlarda da meslektaşlarımızın ve halkımızın yanında olacak ve halk sağlığına olan sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getireceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.     

24.01.2017

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği

Yönetim Kurulu 

" Kanaatim odur ki birleşmede muhakkak suretle kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. " M. Kemal ATATÜRK
DUYURULAR
HABERLER
ETKİNLİKLER
BASIN KÖŞESİ
İZ BIRAKANLAR
BAŞKANDAN