Biz Kimiz

Türkiye’de siyasi buhranların yaşandığı 70’li yılların sonunda ekonomik şartların zorlaştığı, ilaç tedariğinin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğu, ticari depoların eczanelere ilaç verme konusunda keyfi davrandığı, eczacıların eczanelerini kapatma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı dönemde; eczacılık mesleğinin geleceğinde birlikteliğin, paylaşımcılığın, eşitlikçiliğin ön plana çıkartıldığı örgütlenme arayışı içinde bilinçli ve fedakar eczacıların öncülüğünde filizlenmeye başlamıştır.

Manisa, İzmir ve Bursa’da kurulan ilk eczacı kooperatiflerinin ardından ülkenin birçok bölgesinde bilinçli, fedakar, çağdaş ve demokrat eczacılar kendi bölgesel şartlarını en iyi şekilde değerlendirerek sadece kendi ortaklarından aldıkları güç ve destek ile diğer eczacı kooperatiflerinin de kuruluşuna öncülük etmişlerdir.

1989 yılında kurulan Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB), ülkemizdeki  mevcut  eczacı kooperatiflerinin üst birliğidir. TEKB, dünyada ve Türkiye'de sektöre yönelik tüm hareket ve gelişmeleri takip ederek ortak kooperatiflerin ve ortak/üye tabanlarının gelişmesini özendirici önlemler almayı; ilaç ve eczacılık konularında çeşitli proje ve etkinlikler gerçekleştirerek ilaç ve sağlık sektörüne yeni hizmetler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ortakları ile birlikte büyümeyi ilke edinen TEKB, stratejik fonksiyonları merkezileştirirken, uygulamayı işletmelere bırakmakta ve eczacı kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi yönünde çaba harcayarak politikalar üretmektedir.

TEKB çatısı altında, şu anda 7 eczacı kooperatifi hizmet vermektedir:

 

Bursa Ecza Koop. (1979)

 

   

 

Edak Ecza Koop. (1979)

 

   

 

Eskişehir Ecza Koop. (1980)

 

   

 

Güney Ecza Koop. (1987)

 

   

 

İstanbul Ecza Koop. (1989)

   

 

Çekoop (2010)

   

 

Farmakoop (2014)

 


Eczacı Kooperatifleri;

  • Eczacı ortaklarının ihtiyaçlarının teminini ve dağıtımını sağlayan,
  • Eczanelerin ve ilaç sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunarak ortaklarının hak ve çıkarlarını koruyan,
  • Sadece ortağından aldığı güç ile büyümeyi, gelişmeyi ve sektörde eczacıyı da söz sahibi yapmayı hedefleyen yapılardır.


Eczacı Kooperatiflerinin Ortak Özelliği;

  • Katılımda Eşitlik: Kooperatiflerde her üye/ortak tek oya, eşit seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
  • Şeffaflık ve Bağımsız Denetim: Eczacı kooperatifleri bağımsız denetim şirketleri tarafından her yıl denetlenmektedir.
  • Risturn (Kar Payı): Kooperatifler 1 yıl içerisinde elde etmiş oldukları gelir-gider farkını ortaklarına, alışları oranında (Kooperatifçilik Kanunu ve Ana Sözleşmesi gereğince) kar payı (risturn) olarak dağıtırlar. 
" Kanaatim odur ki birleşmede muhakkak suretle kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. " M. Kemal ATATÜRK
DUYURULAR
HABERLER
ETKİNLİKLER
BASIN KÖŞESİ
İZ BIRAKANLAR
BAŞKANDAN