Misyonumuz

Ortak kooperatiflerin misyonu

  • Üyelerinin birincil gereksinimi olan ilaç temin ve tedarik hizmetine çağdaş bir nitelik kazandırmak
  • TEKB’nin misyonu doğrultusunda ve onunla işbirliği içinde yeni hizmet projeleri yapmak
  • Üyelerine yeni hizmetler kazandırarak verimliliklerini artırmak ve bu yolla yaratılan yeni kaynakları, yine üyeleri için yatırıma yönlendirmek
  • Nihai tüketicinin, kooperatif üyesi eczaneleri tercih edecek niteliğe gelmesini sağlamak
  • Kaynak kayıplarına yol açan yapıları kaynak yaratan yapılara dönüştürmek
  • Elde edilen ek kaynakları, teknolojik, mali, organizasyonel ve yönetsel düzenlemelerle, yeni hizmet tasarımlarının hayata geçirilmesine yönelik projelere tahsis etmek
" Kanaatim odur ki birleşmede muhakkak suretle kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. " M. Kemal ATATÜRK
DUYURULAR
HABERLER
ETKİNLİKLER
BASIN KÖŞESİ
İZ BIRAKANLAR
BAŞKANDAN