TEKB Yönetim Kurulu

Ecz. Mustafa TURUNÇ – TEKB Yönetim Kurulu Başkanı

1955 yılında Afyonkarahisar da doğdu. Bakırköy Lisesini bitirdi. İ.İ.T.İ akademisi Eczacılık Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu.

İstanbul Eczacı Odasında çeşitli görevlerde bulundu. 1995-1997 yılları arasında İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Eczane Sahipleri Derneği ve Çağdaş Eczacılar Derneği Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. İstanbul Eczacılar Kooperatifi kuruluş çalışmalarında yer aldı ve kurucu ortaklarındandır.

Değişik dönemlerde İstanbul Eczacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu II. Başkanlık görevinde bulundu ve Denetleme Kurulu içinde yer aldı. Hasta Hakları Hareketi Derneği aktivisti, Havan Radyonun kurucularından olan Sayın TURUNÇ bir dönem Havan Radyo koordinatörlüğünü de yürütmüştür. Halen Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ecz. Çağdaş DEMİRCİ – TEKB Yönetim Kurulu II. Başkanı

1982 Artvin'de doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Artvin'de tamamladı.2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.2006 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde Deva Eczanesi ile serbest eczacılık hayatına başladı. 2012 yılından itibaren BEK yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2015 yılında TEKB Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve  2016 yılından itibaren de TEKB Yönetim Kurulu II.Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ecz. Mehmet Süha EKLER – TEKB Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1977 yılında mezun oldu.

1978 yılında İzmir de İstiklal eczanesi ile serbest eczacılık hayatına başladı. 2001 yılı Ağustos ayından itibaren serbest eczacılık hayatına İzmir menemen de Süha Ekler eczanesi ile devam etmektedir.

Edak Ecza kooperatifinde 1984-1996 ve 2002-2010 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği, 1996-1999 yılları arasında Denetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 1982-1987 yılları arasında İzmir Eczacı Odası’nda, 1997-1999 yılları arasında Türk Eczacıları Birliği’nde Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2008-2010 yılları arasında Farmalojistik A.Ş Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Sayın Ekler, Çağdaş Eczacılar Laboratuvarı San. Tic. A.Ş.’nin kurucu üyelerinden olup 10 yıla yakın yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2016 Temmuz ayı itibarı ile TEKB Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Ecz. Cemaleddin SARAÇ – TEKB Yönetim Kurulu Üyesi

1987 yılında İzmir de doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 2011 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede Sağlık Bilimleri Enstitüsünde fitoterapi yüksek lisans programında öğrenimine devam etmektedir.

2010-2012 dönemi İzmir Gençlik Meclisi Sekreterliği, 2012-2015 dönemi İzmir Kent Konseyi Yürütme kurulunda görev alarak yerel yönetimlerin proje tabanlı katılımcılık ve karar alma mekanizmalarına etkisi üzerine çalıştı. Eczacılık sektöründe 2011-2015 döneminde Çevreci Eczacılar Kooperatifi yönetim kurulu üyeliği görevinden sonra halen Çevreci Eczacılar Kooperatifinde Denetleme Kurulu üyeliğine devam etmektedir. 2012 yılından itibaren ÇEKOOP koordinasyonu ve TEKB koordinasyonu ile yürütülen E-GELİŞİM projesi ile 8 ilde ve 17 fakültede 2000'in üzerine eczacılık fakültesi öğrencisine genç eğitmenlerle birlikte interaktif tabanlı eğitimler gerçekleştirmiştir. 2015 Farmavizyon Fuarında, Türkiye Ecza Kooperatifçiliğinde bir ilk olarak farklı hizmet alanlarına yönelik kooperatifçilik iş modelleri üzerine gerçekleştirilen Startup Farma etkinliğini koordine etmiştir. 

TEMA, TEGV, Ulusal Gençlik Parlamentosu vb. ulusal düzeyde katılımı esaslayan sivil toplum kuruluşlarında gönüllük faaliyetlerinde yer almıştır. Halen yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası pek çok projeyi yönetmektedir. Habitat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kalkınma Bakanlığı ortaklığı ile yürütülen “Geleceğini Şimdi Yönet” ve “Paramı Yönetebiliyorum” projelerinde eğitmenlik yapmaktadır.

Halen İzmir'de Saraç Eczanesinin sahipliğini ve mesul müdürlüğünü yürütmektedir.. İyi derece İngilizce ve temel düzeyde Fransızca bilmektedir.

Ecz. Aytekin SARPKAYA – TEKB Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında Mersin Tarsus da doğdu. İlk, Orta ve Lisey eğitimin Tarsus ta tamamladı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık fakültesinden mezun oldu.

1992 yılının Şubat ayında Sarpkaya Eczanesi ile serbest eczacılık hayatına başladı.  1999 yılında Mersin Eczacı Odası Tarsus temsilciliği, Mersin Eczacı Odası’nda 2001 yılında Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2007 yılları arasında denetleme kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2007-2014 yılları arasında Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeliği ve 2. Başkanlık görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren Güney Ecza Kooperatifi kongre delegesi olarak görevine devam etmektedir.  Doğal Destek A.Ş kurucu üyelerinden olan Sayın Sarpkaya Doğal Destek A.Ş. ve Çağdaş Eczacılar Lab. A.Ş Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 2016 Temmuz ayı itibari ile TEKB Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

" Kanaatim odur ki birleşmede muhakkak suretle kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. " M. Kemal ATATÜRK
DUYURULAR
HABERLER
ETKİNLİKLER
BASIN KÖŞESİ
İZ BIRAKANLAR
BAŞKANDAN