TEKB Yönetim Kurulu

Ecz. Mustafa TURUNÇ – TEKB Yönetim Kurulu Başkanı

1955 yılında Afyonkarahisar da doğdu. Bakırköy Lisesini bitirdi. İ.İ.T.İ akademisi Eczacılık Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu.

İstanbul Eczacı Odasında çeşitli görevlerde bulundu. 1995-1997 yılları arasında İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Eczane Sahipleri Derneği ve Çağdaş Eczacılar Derneği Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. İstanbul Eczacılar Kooperatifi kuruluş çalışmalarında yer aldı ve kurucu ortaklarındandır.

Değişik dönemlerde İstanbul Eczacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu II. Başkanlık görevinde bulundu ve Denetleme Kurulu içinde yer aldı. Hasta Hakları Hareketi Derneği aktivisti, Havan Radyonun kurucularından olan Sayın TURUNÇ bir dönem Havan Radyo koordinatörlüğünü de yürütmüştür. Halen Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ecz. Mehmet Süha EKLER – TEKB Yönetim Kurulu II.Başkanı

1956 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1977 yılında mezun oldu.

1978 yılında İzmir de İstiklal eczanesi ile serbest eczacılık hayatına başladı. 2001 yılı Ağustos ayından itibaren serbest eczacılık hayatına İzmir menemen de Süha Ekler eczanesi ile devam etmektedir.

Edak Ecza kooperatifinde 1984-1996 ve 2002-2010 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği, 1996-1999 yılları arasında Denetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 1982-1987 yılları arasında İzmir Eczacı Odası’nda, 1997-1999 yılları arasında Türk Eczacıları Birliği’nde Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2008-2010 yılları arasında Farmalojistik A.Ş Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Sayın Ekler, Çağdaş Eczacılar Laboratuvarı San. Tic. A.Ş.’nin kurucu üyelerinden olup 10 yıla yakın yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2017 Temmuz ayı itibarı ile TEKB Yönetim Kurulu II.Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Ecz. Ali Ünal – TEKB Yönetim Kurulu Üyesi

1950 yılında Trabzon da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Trabzon da tamamladı. 1973 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 1974 yılında Ankara da Namık Kemal eczanesini ile serbest eczacılık hayatına başladı. Meslek hayatı boyunca birçok meslek topluluğu, dernek ve vakıfların yönetiminde yer alan Sayın Ünal, Anakara Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul Eczacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeliği, Milli Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve Trabzonspor Kongre üyeliği yapmıştır. Halen Çevreci Eczacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeliği ve TEKB Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Ecz. Aytekin SARPKAYA – TEKB Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında Mersin Tarsus da doğdu. İlk, Orta ve Lisey eğitimin Tarsus ta tamamladı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık fakültesinden mezun oldu.

1992 yılının Şubat ayında Sarpkaya Eczanesi ile serbest eczacılık hayatına başladı.  1999 yılında Mersin Eczacı Odası Tarsus temsilciliği, Mersin Eczacı Odası’nda 2001 yılında Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2007 yılları arasında denetleme kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2007-2014 yılları arasında Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeliği ve 2. Başkanlık görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren Güney Ecza Kooperatifi kongre delegesi olarak görevine devam etmektedir.  Doğal Destek A.Ş kurucu üyelerinden olan Sayın Sarpkaya Doğal Destek A.Ş. ve Çağdaş Eczacılar Lab. A.Ş Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 2016 Temmuz ayı itibari ile TEKB Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

" Kanaatim odur ki birleşmede muhakkak suretle kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. " M. Kemal ATATÜRK
DUYURULAR
HABERLER
ETKİNLİKLER
BASIN KÖŞESİ
İZ BIRAKANLAR
BAŞKANDAN