Başkandan

Değerli Ortaklarımız,

Kooperatifler kapitalist düzenin toplumda yarattığı sorunlara karşı durabilen, sorunlarla mücadele eden ekonomik alandaki bir işletme modelidir.

Ekonomik krizlerde istikrar sağlayıcı özelliklerinden dolayı sosyal ekonomi ya da üçüncü sektör olarak adlandırılan ekonomik modellerin tam da ortasında yer almaktadır.

Eczacı Kooperatiflerimiz de, 15 binlere yaklaşan ortağı, 6,7 milyar ciro ve %20 Pazar payı, 3 bini aşan çalışan personeli ile sadece eczacıların değil ülkesi içinde katma değer üreten yapılardır.

Ülkemiz son dönemde ciddi toplumsal ve siyasal çalkantılar yaşadı. Yaşanılan darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar, güney doğu sınırımızda yaşanan olumsuz gelişmeler ve askeri operasyonlar, kaybedilen canlar ve toplumdaki kutuplaşma ekonomimizi derinden etkiledi. İlaç ve eczacılık alanında kendini az hissettirse de pek çok sektörde krizin yarattığı olumsuzluk bankacılık ve finans sektöründe, baskılanmasına rağmen faiz oranlarında artışlara neden oldu.

Eczacı Kooperatiflerimizin, bu süreçte krizlere rağmen genel itibari ile iyi bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz. Her yıl bir önceki yılın üstüne koyarak gelişmelerini sürdürmekteler. Ancak 15 bine yakın ortak sayısı göz önüne alındığında eczacı kooperatiflerinin Pazar payının en az %40’larda olması gerekir. Bu konuda yöneticilerimizin yapması gereken daha çok çalışmalar, görev ve sorumluluklar olmasına karşın, bu çalışmalara paralel olarak ortak aidiyetinin ve kooperatif bilincinin yaygınlaşması adına TEB ve Eczacı Odalarına da önemli görevler düşmektedir. Türk Eczacıları Birliği ile sağlıklı iletişim ve dayanışmamız bulunmakta, TEB’ in 2017 yılını eczacı kooperatifleri aidiyet yılı ilan etmesi ve ortaklarımıza yönelik kaynak aktarması eczacı kooperatiflerimiz açısından oldukça önemliydi. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca, İlaç Endüstrisi ile ilişkiler de karşılıklı güvene dayalı sürdürülmekte, endüstrimiz de bugüne kadar çok da göremediğimiz pozitif ayrımcılığı ve anlayışı bu dönem görmek istediğimizi ifade etmem gerek.

Dünyada en büyük 300 kooperatifin yıllık cirosu 2,5 trilyon doları geçmiş durumda. Ülkemizde eczacı kooperatiflerinin dışında da başarılı kooperatifler var ve başarılı kooperatiflerin sayısını artırmak, başarılı olanları daha da güçlendirmek için kooperatifçiliğin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile ilgili taslak çalışmaya TEKB olarak katkı sunuyoruz. Ortak içi – Ortak dışı işlemlerle ilgili maliye bakanlığıyla olan çelişkimizin ortadan kaldırılmasıyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Sn. Arif Sami Seymenoğlu ve personelinin yanımızda yer almaları ve destekleri bizlere güç vermektedir. Katkıları sayesinde Maliye Bakanlığı yetkililerinin, haklılığımızı anlamaları konusunda, ciddi mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Türkiye de kooperatifçilik hareketi desteklenir ve teşvik edilirse inanıyorum ki kooperatifler ülkeye ve ülke insanına önemli katkılar sağlayacaktır.

Eczacı kooperatiflerimizin kırılgan bir yapıya sahip olduklarını hepimiz biliyoruz. İşletmelerimizi verimli hale getirmeye özen göstermeli, tasarrufa önem vermeli, yeri geldiğinde küçülmeyi göze alarak var olan kaynakları doğru kullanmalıyız. Meslektaşlarımıza kattığımız değerler, bizlere tarihi bir sorumluluk yüklüyor. O nedenle, kooperatiflerimizi daha da güçlendirip, sağlam temellere oturtmak zorundayız. Tüm yöneticilerimizin bu gayret ve çabanın içinde olduğunu biliyorum.

İnanıyorum ki, daha güzel günler bizi beklemekte, beklentilerimizin en kısa sürede gerçekleşmesi dileklerimle saygılarımı sunuyorum.

Ecz. Mustafa Turunç

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

" Kanaatim odur ki birleşmede muhakkak suretle kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. " M. Kemal ATATÜRK
DUYURULAR
HABERLER
ETKİNLİKLER
BASIN KÖŞESİ
İZ BIRAKANLAR
BAŞKANDAN