Farmavizyon Gençlik Festivaline Davetlisiniz…

Yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek, her birimize görev düştüğünü anlatmak, hepimizin yapabileceği bir şeyler olduğunu ve olması gerektiğini vurgulamak için birlikte hareket etmek zorundayız. 22 Üniversitenin Eczacılık Fakültesinden mezun olacak 1500 Mezun Genç Eczacı ve TEKB ile birlikte sizleri de bu dayanışma çağrısına kulak vermeye, yaşam tarzınıza daha “sürdürülebilir” katkılar yapmaya ve ‘’bilinçli tüketime’’ davet ediyoruz.

 

Sürdürülebilir Bir Dünya İçin!

İnsanoğlu, son iki yüz senedir tarihte görülmemiş bir hızla gelişmeye ve tüketmeye başladı. Önlemler alınmadan yapılan üretimle, bilinçsizce yapılan tüketim, dünya kaynaklarını ciddi oranda tehdit etmeye başladı. Dünya’daki kaynakların maruz kaldığı kirlenme, pek çok canlının ölmesine ve ekosistemin bozulmasına yol açarken, bu bozulmayla yeni hastalıklar ve sorunlar ortaya çıktı. Önemli olan nokta, tüketim hızımızın doğanın kendini yenileyebilme hızını çoktan geçmiş –yani sürdürülemez- olmasıdır. Çalışmalar gösteriyor ki, suyumuzu, enerjimizi, ormanlarımızı böyle kullanmaya, yok etmeye devam edersek bizi ve gelecek nesilleri pek de aydınlık günler beklemiyor.

Sürdürülebilirlik için Bilinçli Tüketim

Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm için birçok çalışma yapılsa da, geri dönüşümü olmayan birçok zararlı madde, tüketim çılgınlığıyla birlikte dünyayı kirletmeye devam etmektedir. Geri dönüşümü desteklerken, geri dönüşümü olmayan birçok maddeyi daha az tüketmek yerine yetkili yerlere ulaştırarak doğaya karışmadan imha edilmelerini sağlamayıda öğrenmemiz gerekiyor.

Bilinçli Tüketime Farmavizyon Gençlik Festivali ile Dikkat Çekiyoruz!

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği yapacağı bu etkinlikte, toplumda sosyal sorumluğu yüksek bir meslek grubu olarak kabul edilen eczacılar ve eczacılık öğrencileriyle, bilinçli tüketim, atık ürünlerin imha yöntemleri ve sürdürülebilirliği anlatmayı öngörüyoruz.

Neden Eczacılar?

Eczacılar, eğitimleri ve deneyimleri açısından toplumun kolay erişim sağlayabildiği önemli bir meslek grubudur. İnsanlar, sağlık kuruluşlarından daha çok düzenli olarak eczaneye gitmekte ve küçük bir rahatsızlıkta bile eczanelere başvurmaktadırlar. Ayrıca Türkiye de yapılan bir araştırmaya göre toplum, doktorlardan ve öğretmenlerden sonra kendilerini yönlendiren, öğreten önemli meslek grubu olarak eczacıları görmektedir.

Neden Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği?

Kooperatif; insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifler, kişilerin tek başlarına yapmaya güçlerinin yetmediği işleri bir araya gelerek yapmalarını sağlar, bunun sonucunda da toplumun kalkınmasına katkıda bulunur.

 

 

Kooperatifler;

  • Sürdürülebilir Bir İş Modelidir.
  • Yerel Ekonomileri Güçlendirir.
  • Yaşam Şartlarını İyileştirir.
  • İnsanlara Sorumluluk Kazandırır.
  • Katılımcıdır.


TEKB’nin yaptığı birçok sürdürebilir projenin yanında, geri dönüşümü olmayan maddelerin doğru şekilde imha edilmesini sağlamak amacıyla yaptığı çalışmaları daha geniş kitlelere yaymak ve destek olabilmek için birlikteyiz!

Bizimle Paylaşmaya Hazır mısınız ?

Projenin sürdürülebilir olmasında siz saygı değer paydaşlarımıza önemli sorumluluk düşmektedir. Ürettiğiniz ürünlerin yanında, çevre bilincinin kamuoyunda yaygınlaşmasına ve toplumda farkındalık yaratacak olan projelere vereceğiniz destek ile önemli bir sosyal sorumluluk projesinin yaratıcısı olacaksınız. Festivale katılacak olan 1500 Genç Eczacı sizlerin katkılarına tanıklık edecek.

 2018 Yılı Süründürülebilir Projemiz "Plastikten Sanata"

Bu yıl festivalimizin sürdürülebilir projesi olan  "Plastikten Sanata" hayat verecek sanatçılarımız, Yeditepe Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi - Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü olacaktır.

Festival süresince organizasyona katılacak olan tüm katılımcıların kullandıkları plastik ürünler sanat atölyemizde toplanacak ve sanatçılarımız 4 gün boyunca plastiklere hayat vererek organizasyonumuzu ölümsüzleştireceklerdir 

 "Kitap Ruhun İlacıdır"

Toplumsal sorumluluklarımız içinde geleceğin genç eczacıları kendileri gibi okuyan nesillere destek olmak amacı ile festivale katılabilmek için 2 kitap getireceklerdir.   "Kitap Ruhun İlacıdır" sloganıyla toplanan kitaplar yaş gruplarına göre sınıflandırılarak isimleri ayrıca açıklanacak olan kurumlara bağışlanacaktır.

Vereceğiniz Kitapların Eğitim Merdivenine Basamak Olması Dilekelerimizle... 

 

Bu etkinlikte sizleri de aramızda görmek ümidi ile…

                                                                                                                                 TEKB Yönetim Kurulu

" Kanaatim odur ki birleşmede muhakkak suretle kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. " M. Kemal ATATÜRK
DUYURULAR
HABERLER
ETKİNLİKLER
BASIN KÖŞESİ
İZ BIRAKANLAR
BAŞKANDAN