Ortak Deklarasyon

03.07.2018

2018 /098

Değerli Meslektaşlarımız;

TEKB, BEK, GEK, İSKOOP ile İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli Eczacı Odası temsilcilerinin katılımı ile “Ege Ecza Kooperatifi” kurulması gündemli toplantı, 07 Haziran 2018 tarihinde İzmir Eczacı Odası’nda yapılmıştır. Toplantıda yapılan değerlendirmeler ışığında aşağıdaki ortak kararlar alınmıştır.

  1. Ege bölgesinde faaliyet gösterecek olan “Ege Ecza Kooperatifi”nin kuruluş işlemleri 2018 yılı Temmuz ayı bitimine kadar tamamlanacak olup, kooperatifin kurucuları üç eczacı kooperatifi (BEK, GEK, İSKOOP) Ege bölgesinde faaliyet gösteren beş eczacı odası (İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla), TEB ve TEKB olacaktır.
  1. Eczacı kooperatiflerimiz ve Bölge Eczacı Odalarımızın bir araya geldiği toplantılarda kararlaştırıldığı gibi yeni kurulacak kooperatifin yönetim kurulu BEK, GEK, İSKOOP tarafından oluşturulacak ve görev süresi 4 yıl olacaktır. Denetleme Kurulu ise Bölge Eczacı Odalarının önerilerine uygun olarak belirlenecektir. 
  1. Ege Ecza Kooperatifi ortaklığı sınırlı sorumlu olacak ve ortak olacak meslektaşlarımız “100 TL’si sermaye payı olmak üzere 6100 TL ödeyeceklerdir. 100 TL sermaye rakamı ortaklık anında peşin alınacak ve kalan 6000 TL ortak olunan ayın sonundan başlamak kaydı ile 6 eşit taksit halinde tahsil edilecektir.TEB’den düşük faizli ve 12 ay ödemeli eczacı kooperatiflerine ortaklık kredisi talep edilecektir. 
  1. Kooperatif merkezi İzmir’de olacak ve başlangıçta İzmir ve Manisa’daki ortaklara tek merkezden günde 3 servis olacak şekilde hizmet verecektir. İzmir ve Manisa dışındaki illere verilecek hizmet kooperatifin faaliyete başlamasını takiben yönetim kurulu tarafından planlanacaktır. İhtiyaç duyulan bölgelere yeni şubelerin açılması ise ilerleyen dönemlerde yönetim kurulunca belirlenecektir.  
  1. Yeni kurulacak kooperatifin ürün teminini sağlayabilmek amacıyla, Ege Ecza Kooperatifi ortakları aylık genel alımlarının % 50’si tutarında 4 adet sıralı ödeme evrakı verecekler, peşin çalışmayı tercih edenler ise aylık genel alımlarının % 75 tutarında 2 adet sıralı ödeme evrakı vereceklerdir. Sıralı çek uygulaması kooperatifin gelişimini tamamlaması ve teminat sorununun aşılmasının devamında sona erdirilecektir. 
  2. Ortaklarımız tarafından kooperatife verilen sıralı çekler kooperatif yönetim kurulunun güvencesinde olup , sadece “ilaç temininde kullanılacaktır. 

  3. Kooperatifin kurulması ile birlikte hızlıca ortaklık işlemleri yapılmaya başlanacak ve hedef ortak sayısına ulaşılması sağlanacaktır. Ecza depoculuğu ruhsatı almak için gerekli hazırlıklar yapılacak ve ruhsat Eylül 2018 de tamamlanacaktır. Bu arada ürün tedariği için paydaşlarımızla görüşmeler yapılacak ve kooperatifin faaliyetine başlayacağı tarih netleştirilecek, ortaklardan sıralı evraklar ortağın çalışma şekline bağlı olarak vadelendirilmiş biçiminde toplanacaktır. 

     8. Kooperatifin aidiyet koşulları 2018 Kasım ayında açıklanacak ve bu koşullar diğer üç eczacı  kooperatifi aidiyet  koşullarına parelel olacaktır.  

Ege Eczacı Kooperatifimizin mesleğimize katkı sağlayacağına olan inancımızla, ege bölgesinde faaliyet gösteren tüm meslektaşlarımızın geleceğinizin teminatı eczacı kooperatiflerimize katkısının her geçen gün artarak devam etmesini dileriz…

  

TÜM ECZACI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ                                    İZMİR ECZACI ODASI

 

İSTANBUL ECZACILAR KOOPERATİFİ                                        AYDIN ECZACI ODASI

 

BURSA ECZACILAR KOOPERATİFİ                                              MANİSA ECZACI ODASI

 

GÜNEY ECZACILAR KOOPERATİFİ                                               DENİZLİ ECZACI ODASI

 

MUĞLA ECZACI ODASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2

" Kanaatim odur ki birleşmede muhakkak suretle kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. " M. Kemal ATATÜRK
DUYURULAR
HABERLER
ETKİNLİKLER
BASIN KÖŞESİ
İZ BIRAKANLAR
BAŞKANDAN