Yönetim Kurulu Başkanımız Ecz. M. Sait YÜCEL'in Mesajı

Değerli Ortaklarımız,

5 Temmuz 2018 tarihinde göreve gelen Yönetim Kurulumuz, bu dönemde yaptığı çalışmaların önceliğine Edak Eczacılar Kooperatifi ve yeni kurulan Ege Eczacılar Kooperatifi’ni alarak başladı.

Hepimizin bildiği gibi, Şubat 2018 tarihinde yapılan EDAK Genel Kurulu ile başlayan sıkıntılı süreçten çıkış için TEKB olarak yeni bir ecza kooperatifi kurulmasının anlamlı olacağını düşündük. Ege bölgesindeki eczacı meslektaşlarımızın vereceği destekle, bölgede ecza kooperatifçiliği hareketinin yeniden güçlü bir şekilde hayat bulacağını düşünüyoruz. Geride bıraktığımız dönemde TEB, Eczacı Odaları, İlaç Sanayi, Sigorta Şirketleri ve bölgedeki eczacılarımızla yapılan toplantılar sonucunda geldiğimiz nokta Bursa, Güney ve İstanbul Eczacılar Kooperatifi ve İzmir, Manisa, Aydın, Denizli Eczacı Odalarıyla birlikte Ege Eczacılar Kooperatifi kuruldu. TEB, mevcut binanın kullanılması desteğini, Sigorta Şirketleri ve İlaç Sanayi yeni kurulacak Kooperatife ürün verebileceklerini belirttiler. En önemlisi de 450 eczacımız, 2 yıl boyunca çeklerini erken vererek ilaç alacaklarını beyan ettiler. 9 Temmuz günü yapacağımız Ege Eczacılar Kooperatifi Genel Kuruluyla, 40 yıllık Ecza Kooperatifçiliği sürecinde tüm yaşananlardan çıkarttığımız sonuçları da dikkate alarak, oluşturduğumuz bu modelle, Türkiye’de Ecza Kooperatifleri adına yeni bir başlangıç yapacağımızı düşünüyoruz.

Geçmiş Yönetimlerimizin, gerek kamu gerekse eczacı örgütleri, eczacı fakülteleri ve sektörümüzün tüm paydaşlarıyla kurduğu olumlu ilişkilerimizi bu dönemde de sürdürdük. Yönetimimizin aldığı kararla; TEB, Eczacı Odaları ve Eczacılık Fakültelerinin düzenlediği etkinliklere katıldık. TEKB olarak bu alanlarda stant açtık.

19 Eylül 2018 tarihinde Polat Hotel’de gerçekleştirilen Genişletilmiş Toplantı sırasında, ayrı bir fasıla da Ekonomi masası toplantısı düzenleyerek, kooperatiflerin konsolide mali verilerini değerlendirdik. Ayrıca bu toplantıda, ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik belirsizlikler göz önünde bulundurularak, ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre ALKİN ve İEİS Başkanı Sayın Nezih BARUT toplantıya davet edildi. Prof. Dr. Emre ALKİN, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri değerlendirirken, İEİS Başkanı Sayın Nezih BARUT da sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 20 Şubat 2019 tarihinde TEKB 30.Yıl Etkinlikleri kapsamında sanayi kesimiyle bir araya gelinerek, kooperatiflerimizin mali verileri detaylı bir sunumla paylaşıldı. Kooperatiflerin mali yapılarının ışığında gelecek vizyonlarımız sanayi kesimine anlatıldı.

Türkiye’de yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler ve piyasadaki belirsizlikler kooperatiflerin mali raporlarının daha sıkı takip edilmesine yol açtı. Bu kapsamda TEKB nezdinde hazırlanan aylık konsolide mali verileri, kooperatiflerin profesyonelleriyle her ay düzenli yapılan toplantılarda ele alındı. Yapılan değerlendirmeler, ilgili yönetim kurullarıyla paylaşıldı. Halen aynı düzen içerisinde bu çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Başkanlık sistemiyle Ticaret Bakanlığı’nda oluşturulan müdürlüklerin yeniden belirlenmesi sonucu, ayrı bir birim olarak Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Müdürlüğüyle birleştirildi. Ve ismi Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Müdürlüğü oldu. Bu gelişmeler ışığında önümüzdeki dönemde Türkiye’de kooperatifçiliğe olan bakışın nasıl olacağının iyi değerlendirilmesi gereken, bir konu olacağı kaçınılmazdır. Eczacı hareketinin son 40 yıldır yaşama geçirdiği en önemli proje olduğuna inandığımız, Eczacı Kooperatiflerinin çok daha etkili ve güçlü bir konuma ulaşması için yaptığımız çalışmalarımız dün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edecektir.

Saygılarımla,

Ecz. M. Sait YÜCEL

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

" Kanaatim odur ki birleşmede muhakkak suretle kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. " M. Kemal ATATÜRK
DUYURULAR
HABERLER
ETKİNLİKLER
BASIN KÖŞESİ
İZ BIRAKANLAR
BAŞKANDAN